SAMFUNNSFAG PÅ SKOLEN
RESSURS FOR UNDERVISNING OG OPPLÆRING
Mer informasjon
TEMA OG EMNER
RESSURSER
METODER
METODE INTRONOTAT
METODE BEGREP
METODE BEGREPSKORT
METODE SPØRSMÅL
METODE LÆRINGSPARTNER
KRITERIER
KRITERIER BEGREP
KRITERIER SPØRSMÅL
KRITERIER SKRIFTLIG ARBEID
KRITERIER MUNTLIG ARBEID
KRITERIER TENK SELV