Samfunnsfag på skulen


RESSURS FOR UNDERVISNING

OG OPPLÆRING


Versjon 2.0

Samfunnsfag
på skulen


RESSURS FOR UNDERVISNING

OG OPPLÆRING


Versjon 2.0

Samfunnsfag
på skulen


RESSURS FOR UNDERVISNING

OG OPPLÆRING


Versjon 2.0

MEIR INFO

Den eg er

POLITIKK

livsval

samfunn

LOV OG RETT

Verdssamfunnet

Verds-samfunnet

Mangfald

EUROPA FØR

Internasjonalt samarbeid

Inter-nasjonalt samarbeid

Demokrati

IDENTITET

Maktbalansen i verda

Økonomi

Europa no

Ekstremisme og terror

Berekraft

Velferd

Berekraftig utvikling

Den digitale verda

Berekraftige samfunn

Framtida