Skolefag.com er en samling av læringsressurser i musikk og samfunnsfag på ungdomstrinnet. Ressurser for fagene norsk, kunst & handverk og sal & scene er under utvikling!
Universitet
Bruk...
Nettstedet er designet og optimalisert for bruk på alle typer enheter (datamaskin, nettbrett og telefon). Det spiller ingen rolle hvilket utstyr som brukes.

Innholdet kan brukes av både elever og lærere med et passord. For tilgang til lærerområdet kreves et spesielt passord.
Temaplaner
Alle fag er utstyrt med temavise temaplaner. Disse planene er knyttet opp mot innholdet, og de sier noe om hva en skal holde på med innenfor områda til temaet. Planenene er satt opp i rekkefølger som gir god progresjon i hele læringsforløpet.

Temaplanene vises i årsplanens og på hovedsiden til alle tema.
Innhold
Alle tema og emner inneholder lesestoff, der teksten er presentert punktvis både på bokmål og nynorsk. Begrep er uthevet!

I tillegg til dette finnes det bilder, videoer, lyttestoff og ulike aktiviteter.
+ Oppgaver
Interaktiv
Metoder
Kriterier
Vurdering
Ved bruk av innholdet kan lærer vurdere elevenes arbeid underveis ved hjelp av +OPPGAVER

Sluttvurderinger gjøres i form av ulike prøver, som begrepstester, fremføringer og skriftlige svar. Ulike tema inneholder ulike vurderinger!

Vurderingsmateriellet lastes ned fra fra lærerområdet (PS: eget passord brukes til dette).