iKunsten er en samling med oppgaver for faget kunst og håndverk i undomsskolen. Oppgavene er fordelt over ulike områder som sløyd, tegning, form og farge. Både lærere og elever skal bruke oppgavene aktivt underveis i skapeprosessen.
Alle oppgaver inneholder:
• kort beskrivelse av oppgaven
• passende kompetansemål fra læreplanen
• læringsmål som beskriver tydelig hva som skal gjøres
• område for å sette inn skisser til arbeid
• område å sette inn bilde av ferdig produkt med egenvurdering
• mal for loggføring av arbeid
• refleksjonsnotat
• grundige vurderingskriterier med beskrivelser av lav/middels/høy måloppnåelse
• egenvurdering
OVERSIKT OVER KOMPETANSEMÅL I ULIKE OPPGAVER (N)
VURDERING LÆRINGSLOGG
VURDERING EGENVURDERING
VURDERING KARAKTERKJENNETEGN
BOTTLE HOUSE
••• oppgave
Du skal her tenke arkitektonisk og lage til et fantasihus (Bottle House) ved help av tomme plastflasker som hovedmateriale. Du skal tegne, designe, skape, velge materiale og farge huset. Beregn rommet i huset slik at det kan monteres lys innvendig.
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• tegne ideskisser med fargevisning og forklarende tekst i forhold til materialer, teknikk og farge
• arbeide med form, farge, kontraster, kreativitet, valg av materialer og teknikk
• arbeide med omgrep/faguttrykk i fagordbiblioteket 
• vise engasjement og vurdere bruken av tid
• presentere, dokumentere prosessen i tekst og bilder og vurdere eget utført arbeid av prosess og produkt 
BRETTSPILL
••• oppgave
Spill binder oss sammen, med familie, naboer og venner. Du skal nå designe og produsere et brettspill, og i arbeidet skal du fokusereform, farge/dekor, funksjon, materialer og konstruksjon. Du kan lage egne versjoner av gamle og kjente brettspill, eller finne opp et helt nytt.
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• designe et brettspill  (kjent eller oppfunnet) hvor man viser personlig uttrykk i form, farge, funksjon og konstruksjon 
• lage en skisse av brettspillet, og vise at man kan gå fra skisse til ferdig produkt med flid og nøyaktighet
• arbeide med riktige verktøy og vise nøyaktig arbeid
• bruke tre som hovedmaterialer, men andre materialer kan også inngå (leire, tekstil, pleksiglass m. fl) 
• bruke logg med egenvurdering av prosess og produkt
INSEKTHOTELL
••• oppgave
Bier og humler har stadig verre livsgrunnlag og har ofte vanskeligheter med å finne husrom. Du skal designe et insekthotell som ved hjelp av gjenbruk kan fungere som en hjelp mot bie- og humledød.
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• designe et insekthotell med  maks størrelse 30cm (høyde) x 30cm (bredde) x 10cm (dybde) hvor man viser personlig uttrykk 
• lage en skisse av hotellet, og vise at man kan gå fra skisse til ferdig produkt med flid og nøyaktighet
• arbeide med riktige verktøy og vise nøyaktig arbeid
• innrede hotellet kreativt i ulike «rom» og med ulike gjenbruksmateriale
• bruke logg med egenvurdering av prosess og produkt
KOLLASJ
••• oppgave
Du skal her gjenskape et kjent maleri fra kunsthistorien med hjelp av gjenbruk av papir fra magasin.
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• velge et maleri fra kunsthistorien 
• tegne en konturtegning av valgt maleri (kun konturer) 
• lage en kollasj med bruken av kontraster, fargenyanser og store og små papirbiter fra magasin/ukeblad 
• skrive litt om kunstner, bilde og stilperiode
• presentere, dokumentere og vurdere eget utført arbeid 
KUBB
••• oppgave
En skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er et tredimensjonalt kunstverk. Tradisjonelle skulpturer kan være hugget ut i stein eller tre, eller være framstilt av material som bronse, gips eller porselen. I denne oppgaven skal du gå fra skisser til å lage spillet «kubb» med treskulpturer, og materialer delvis hentet fra naturen. Lag gjerne noe til å transportere spillet i!
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• skrive ned 4x2 (8) ulike forslag til uttrykk til småfigurene
• velge 4 utrykk og tegne skisser
• lage en skisse av uttrykket til «kongen» 
• bearbeide trematreialet (kongen hentes fra naturen) til skulpturer og kastepinner (kniv, hoggjern, fil og sandpapir).     kongen hentes fra naturen
• male og pynte figurene
• eventuelt lage noe til å transportere spillet i 
• reflektere over hvordan trevirke forandrer seg fra rå til tørr tilstand
LAND ART
••• oppgave
Dette er en enkel, men spennende oppgave i krysningsfeltet mellom kunst & håndverk og naturfag. På leting etter materiale i naturen til kunstverket, blir en oppmeksom på detaljene, fargene og teksturen i naturen. Man ser variasjonen, og det kan igjen tilknyttes biologisk mangfold
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• oppleve natur
• bruke fotoutstyr
• la seg inspirere av annen kunst
• kombinere former, farger og mønstre
• dele kunsten din
LIVET I HAVET
••• oppgave
Du skal her lage en figur i leire som kan brukes som pyntegjenstand. Denne skal enten kunne henges opp eller stå på en flate. Figuren skal ha temaet «Livet i havet». Figuren skal dekoreres med glasur
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• lage fire ulike skisser/ideer til figurer
• tegn en arbeidstegning av ideen du velger å lage med fargevalg og størrelse, med tegning fra minst to sider
• få frem det uttrykket du vil ved hjelp av:
- trykketeknikk og/eller sammenføyning ved hjelp av slikker
- ulike teksturer og former på figuren
- en størrelse på omtrent 15 cm høyde/bredde/lengde
• vite hvordan en behandler leire for å få figuren til å holde seg, og ikke sprekke før eller etter brenning
• dekorere med glasur for å få frem teksturer og kontraster
• dokumentere arbeidet gjennom logg med bilde og tekst
LIVET PÅ LAND
••• oppgave
Du skal nålefilte en figur på omtrent 10-20 cm som kan brukes som pyntegjenstand. Denne skal enten kunne henges opp eller stå på en flate. Figuren skal ha temaet «Livet på land».
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• lage fire ulike skisser/ideer til figurer
• tegne en arbeidstegning av ideen du velger å lage med fargevalg og størrelse, med tegning fra minst to sider
• vite hvordan man bruker nålefilting som teknikk for å få figuren til å holde seg
• frambringe det uttrykket du ønsker, ved hjelp av ulike handarbeidsteknikker
• dokumentere arbeidet ditt underveis gjennom loggføring med bilde og tekst
MAPPEN MIN
••• oppgave
PUTEN MIN
••• oppgave
Du skal her lage til et putetrekk til ein pyntepute. Du skal tegne og designe ein fremside som uttrykker identitet/tilhørighet. På baksiden skal det være et budskap (tekst) som skal knyttes til deg.
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• designe et putetrekk der ein viser personlig uttrykk 
• lage ein fremside som uttrykker identitet/tilhørighet
• lage ein bakside med et budskap (tekst) som skal knyttes til deg
• lage skisser av putetrekket, og vise at en kan gå fra skisse til ferdig produkt med flid og nøyaktighet
• arbeide med riktige teknikker og vise presisjon i arbeidet
• bruke fletting som sammenføyingsteknikk
• bruke logg med egenvurdering av prosess og produkt
SKULPTUR I TRE
••• oppgave
En skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er et tredimensjonalt kunstverk. Tradisjonelle skulpturer kan æere hugget ut i stein eller tre, eller være framstilt av material som bronse, gips eller porselen. I denne oppgaven skal du gå fra skisser til å lage en treskulptur med materialer hentet fra naturen
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• skrive ned 8 forslag til uttrykk
• tegne 4 ulike skisser
• velge en av skissene til skulpturen
• hente rått trevirke fra naturen
• bearbeide skulpturen (kniv, hoggjern, fil og sandpapir)
• male og pynte figuren
• reflektere over hvordan trevirke forandrer seg fra rå til tørr tilstand
TA VARE PÅ
••• oppgave
Du skal finne en gjenstand eller flere gjenstander hjemme som er i uorden/i stykke/ødelagt (dette kan være en bukse med hull/raknet søm, en vaklevoren stol, et punktert sykkeldekk, en ødelagt glidelås, en hullete ullgenser/sokk, bare for å nevne noen muligheter). 
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• utforsk muligheter innenfor håndverkteknikker og teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer
• vurdere materialet sitt holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materiale på en formålstjenlig og miljøbevisst måte
TOVING
••• oppgave
Du skal her tove en gryteklut i ull med samisk kunst og kultur (duodji) som inspirasjon.
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• tegne 2 skisseforslag med innslag av farge og forklarende tekst
• velge passende materialer og redskap  
• gjøre evt. utprøvinger og tove en gryteklut i ull      
• arbeid med samisk design i farger, dekor, teknikk, form og funksjon, orden og presisjon 
• presentere, dokumentere og vurdere eget utført arbeid
GERILJABRODERI
••• oppgave
Du skal lage et broderi som skal kunne henges opp, ved bruk av relevante broderingstekniker. Før du broderer skal du tegne og designe tekst og et bilde/mønster som til sammen uttrykker følelser eller samfunnskritikk på en humoristisk eller ironisk måte.  
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• designe eit broderi der du uttrykkjer kjensler eller samfunnskritikk på ein humoristisk eller ironisk måte  
• lage skisser av broderiet, og vise du kan gå frå skisse til eit ferdig produkt med flid og nøyaktigheit
• arbeide med riktige teknikkar og vise presisjon i arbeidet 
• bruke logg med eigenvurdering av prosess og produkt 
• reflektere over korleis kunst kan bidra med samfunnskritikk og belyse utfordringar i samfunnet 
• bli kjend med nye fagomgrep og kunne forstå og forklare betydninga 

JUNGEND-CAFÉEN
••• oppgave
Du skal ved bruk av mønsterbygging lage en fasade til et jugendhus i Ålesund. Dette huset skal inneholde en café som du velger innredning og design til.
LÆRINGSMÅL
Du skal kunne
• lærer ulike mønsterbyggingsteknikker og bruke disse i eget arbeid 
• designe fasade og kunne planlegge dekkinga av flaten 
• designe og innreie en café med et bord med tilhørende stoler forlikt serveringdisk, både som tegning og i fysisk modell
JUNGENDHUSET
••• oppgave
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra www.skolefag.com, eller lurer du eller skolen dinhvordan nettsiden kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt, gjerne via telefon!
Takk. Din melding har blitt mottatt, og du vil høre fra meg!
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
Skolefag.com er en samling av læringsressurser for ungdomstrinnet på internett. Nettstedet eies, utvikles og driftes av ™media, et enkeltmannsforetak for Torkjell Midtgaard.

Torkjell Midtgaard arbeider selv som lærer, samtidig som han er lidenskapelig opptatt av samfunnet vårt, musikk, design og webdesign. Opp gjennom åra har han derfor klart å utvikle disse opplegga samtidig som han selv har brukt dem aktivt. Det betyr også at innholdet stadig utvikler seg. Ta kontakt om du ønsker å legge til eller endre noe!