Skolefag.com

UNIVERSITET

For å bruke opplegg for skoleåret 2018/19 trenger du ett eller flere passord! Med et innholdspassord får du og elevene tilgang til alt innholdet på sidene, mens med et lærerpassord får du i tillegg tilgang til ressurser beregnet for læreren. Lærerpassordet deles kun med lærere på samme skole! Nye passord opprettes 1. august før nytt skoleår. Ta kontakt for passord!

Prøv ut temaene under for å finne ut hvordan opplegg fra www.skolefag.com fungerer. Du trenger ingen passord til dette. Ta kontakt for ytterligere informasjon!
Det er gratis å bruke opplegg fra www.skolefag.com, men ønsker du å støtte oss i utviklingen og vedlikeholdet av nettsidene, så kan det gjøres via Vipps! Takk for støtten!
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand