Maktbalansen i verda

Etter andre verdskrig endra maktbalansen i verda seg mykje. USA og Sovjetunionen vart dei to sterkaste landa, noko som starta ein lang periode med spenning mellom dei, kjend som den kalde krigen. På denne tida kjempa mange land for å bli frie frå europeisk styring, noko vi kallar avkolonisering. Koreakrigen og Vietnamkrigen var viktige konflikter der USA og Sovjetunionen støtta ulike sider. Cubakrisa i 1962 var ein spesielt farleg tid fordi verda nesten enda opp i ein atomkrig. Den kalde krigen tok slutt då Sovjetunionen braut saman i 1991, og USA vart ståande igjen som den sterkaste supermakta. Men no i seinare år har Kina vorte ein stor og mektig nasjon som utfordrar USA sin posisjon i verda. I tillegg har konfliktar, særleg i Midtøsten, vist kor komplisert og vanskeleg internasjonal politikk kan vere.