Musikk på skulen


RESSURS FOR UNDERVISNING

OG OPPLÆRING


Versjon 2.0

Musikk på skulen


RESSURS FOR UNDERVISNING

OG OPPLÆRING


Versjon 2.0

INFORMASJON

INFORMASJON

LYD

LYDPRODUKSJON

INTERNETT OG DIGITAL LYD

RØTER

ROCK OG POP

JAZZ OG ELEKTRONISK MUSIKK

TONENAMN OG INTERVALL

NOTEVERDIAR OG RYTME

TONEARTAR OG AKKORDAR

SPELE BLUES

SPELE ROCK

SPELE POP

KLASSISK MUSIKK

SAMFUNN OG UNGDOMSKULTUR

FOLKEMUSIKK OG VERDSMUSIKK

FRAMFØRING

MIN MUSIKK

EIN LÅT