Framføring

Å velje å framføre ein song med song og gitar er eit fantastisk val! Om du vel "Achy Breaky Heart", "All Apologies" eller "Three Little Birds", det viktigaste er å kose seg. Øv mykje på gitaren, slik at du kan spele melodien utan å tenkje på det. Når du syng, prøv å kjenne songen. Ikkje stress om du gjer ein liten feil, det er ein del av å lære. Om du jobbar i grupper, øv godt å lag og lær av kvarandre. Lykke til!