Internett og digital lyd

Internett har revolusjonert korleis vi opplever lyd i den digitale tidsalderen. Frå å vere avhengig av fysiske format som LP, kassettband eller CD, kan vi no straume millionar av songar i augneblinken via tenester som Spotify og Apple Music. Podkasts og nettbaserte radiosendingar er lett tilgjengeleg, og vi kan lytte når og kor vi vil. I tillegg gir internett oss moglegheita til å skape, redigere og dele vår eigen musikk med verda, gjennom applikasjonar som GarageBand eller AI. Denne friheita og tilgjengelegheita som internett gir oss, har endra korleis vi forbrukar, skapar og deler lyd på mange måtar.