Livet i havet

Du skal lage ein figur i leire som kan brukast som pyntegjenstand. Denne skal anten kunne hengast opp eller stå på ei flate. Figuren skal ha temaet «Livet i havet». Figuren skal dekorerast med glasur.

Du skal lage ein figur i leire som kan brukast som pyntegjenstand. Denne skal anten kunne hengast opp eller stå på ei flate. Figuren skal ha temaet «Livet i havet». Figuren skal dekorerast med glasur.

Du skal lage ein figur i leire som kan brukast som pyntegjenstand. Denne skal anten kunne hengast opp eller stå på ei flate. Figuren skal ha temaet «Livet i havet». Figuren skal dekorerast med glasur.