Toving

Du skal no tove ein gryteklut i ull med samisk kunst og kultur (duodji) som inspirasjon.

Du skal no tove ein gryteklut i ull med samisk kunst og kultur (duodji) som inspirasjon.

Du skal no tove ein gryteklut i ull med samisk kunst og kultur (duodji) som inspirasjon.