Kreativitetstesten

I denne oppgåva skal du vere kreativ og teikne ulike ting/figurar, med basisformene som utgangspunkt.

I denne oppgåva skal du vere kreativ og teikne ulike ting/figurar, med basisformene som utgangspunkt.

I denne oppgåva skal du vere kreativ og teikne ulike ting/figurar, med basisformene som utgangspunkt.