Logo

Du jobbar i eit designstudio og du har fått i oppdrag å lage ein logo for ein kunde. Vel ein av kundane! Bruk passande verktøy for å løyse oppgåva.

Du jobbar i eit designstudio og du har fått i oppdrag å lage ein logo for ein kunde. Vel ein av kundane! Bruk passande verktøy for å løyse oppgåva.

Du jobbar i eit designstudio og du har fått i oppdrag å lage ein logo for ein kunde. Vel ein av kundane! Bruk passande verktøy for å løyse oppgåva.