Drøymeplassen

Lag ein krok av skulegarden som hadde vore din drøyme-“hengestad”. Plassen skal maks måle 3 x 3 x 2m i røynda, og vere i målestokk 1:10 (altså at produktet maks blir 30 cm langt). Du kan bruke papp, ispinnar, blomsterpinnar, streng eller andre material. Tenk over om du vil at “hengestaden” din skal ha tak, sitjeplassar, ha moglegheit for å bevege seg, eller vere dekorativ.

Lag ein krok av skulegarden som hadde vore din drøyme-“hengestad”. Plassen skal maks måle 3 x 3 x 2m i røynda, og vere i målestokk 1:10 (altså at produktet maks blir 30 cm langt). Du kan bruke papp, ispinnar, blomsterpinnar, streng eller andre material. Tenk over om du vil at “hengestaden” din skal ha tak, sitjeplassar, ha moglegheit for å bevege seg, eller vere dekorativ.

Lag ein krok av skulegarden som hadde vore din drøyme-“hengestad”. Plassen skal maks måle 3 x 3 x 2m i røynda, og vere i målestokk 1:10 (altså at produktet maks blir 30 cm langt). Du kan bruke papp, ispinnar, blomsterpinnar, streng eller andre material. Tenk over om du vil at “hengestaden” din skal ha tak, sitjeplassar, ha moglegheit for å bevege seg, eller vere dekorativ.