Mappa mi

Du skal no lage til ei mappe der du teiknar og designar ei framside. Inne i mappa legg du utført arbeid frå denne oppgåva.

Du skal no lage til ei mappe der du teiknar og designar ei framside. Inne i mappa legg du utført arbeid frå denne oppgåva.

Du skal no lage til ei mappe der du teiknar og designar ei framside. Inne i mappa legg du utført arbeid frå denne oppgåva.