iKunsten er ei samling med oppgåver for faget kunst og handverk. Oppgåvene er fordelte over ulike område som sløyd, teikning, form og farge. Både lærarar og elevar skal bruke oppgåvene aktivt undervegs i skapeprosessen.

Prøv nokre oppgåver!
Prøv nokre oppgåver!

MED MINE AUGE

INSEKTHOTELL

BOTTLE HOUSE

ABONNEMENT

Skuleåret 2024/25

Person

Kr 995

pr/år

pris inkl.mva

iKunsten.no

Personleg bruk

Eigne elevar

I eigne klasser

Eit skuleår

Kortbetaling

Bruk tildelt passord på opplegg/fag.

Andre opplegg på www.skolefag.com

Skule

Kr 1995

pr/år

pris inkl.mva

iKunsten.no

Alle lærarar

Alle elevar

Same skule

Eit skuleår

Faktura eller kortbetaling

Bruk tildelt passord på opplegg/fag.

Andre opplegg på www.skolefag.com

Total

Kr 6995

pr/år

pris inkl.mva

Alle oppleg

Alle lærarar

Alle elevar

Same skule

Eit skuleår

Faktura eller kortbetaling

Bruk tildelt passord på alle opplegg/fag.

Andre opplegg på www.skolefag.com

KONTAKT
KONTAKT

Vil du bruke opplegg frå www.skolefag.com? Ta kontakt for fakturakjøp. Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!

Vil du bruke opplegg frå www.skolefag.com? Ta kontakt for fakturakjøp. Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!