iNorsken er eit opplegg for norsk i skulen. Det inneheld 15 tema, som igjen tek for seg ulikt fagstoff, sjangerlære, lesing, litteratur- og språkhistorie, litteraturarbeid og arbeid med ulike skrivemåtar. Nynorsk språk er nytta!

Prøv nokre tema!
Prøv nokre tema!

MEG SJØLV

Å DIKTE

Talemål

ABONNEMENT

Skuleåret 2024/25

Person

Kr 1995

pr/år

pris inkl.mva

iNorsken.no

Personleg bruk

Eigne elevar

I eigne klasser

Eit skuleår

Kortbetaling

Bruk tildelt passord på opplegg/fag.

Andre opplegg på www.skolefag.com

Skule

Kr 3995

pr/år

pris inkl.mva

iNorsken.no

Alle lærarar

Alle elevar

Same skule

Eit skuleår

Faktura eller kortbetaling

Bruk tildelt passord på opplegg/fag.

Andre opplegg på www.skolefag.com

Total

Kr 6995

pr/år

pris inkl.mva

Alle oppleg

Alle lærarar

Alle elevar

Same skule

Eit skuleår

Faktura eller kortbetaling

Bruk tildelt passord på alle opplegg/fag.

Andre opplegg på www.skolefag.com

KONTAKT
KONTAKT

Vil du bruke opplegg frå www.skolefag.com? Ta kontakt for fakturakjøp. Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!

Vil du bruke opplegg frå www.skolefag.com? Ta kontakt for fakturakjøp. Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!