iKunsten er en samling med oppgaver for faget kunst og håndverk i undomsskolen. Oppgavene er fordelt over ulike områder som sløyd, tegning, form og farge. Både lærere og elever skal bruke oppgavene aktivt underveis i skapeprosessen. Nynorsk språk er nytta!

iKunsten versjon 2.0 er i alfa, som betyr at opplegget framleis er i utviklingsfasa. Nokre oppgåver er klare, men treng "språkvask". Passord er ikkje aktivert!

Insekthotell

Humler og bier står overfor aukande utfordringar med levekår og husrom. Oppgåva di er å konstruere eit insekthotell, nytta av resirkulert materiale, som kan bidra til å støtte overlevinga til desse viktige pollinatorane. Gjenbruket i designet ditt vil spele ei nøkkelrolle i kampen mot bie- og humledød.

Vil du prøve www.ikunsten.no eller andre opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!

Vil du prøve www.ikunsten.no eller andre opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!