Samtida

Drøfting i tekster krev ein analytisk tilnærming der ein utforskar og reflekterer over ulike synspunkt. Sjangeren drøftande artikkel fokuserer på å balansere argument frå begge sider og leie leseren til ein informert konklusjon. Essaysjangeren er personleg og reflekterande, ofte utforskande i sin natur, mens bloggsjangeren er meir uformell og personleg. Formelle brev, søknader og CV-ar må vere strukturerte og profesjonelle, og formidle relevante informasjonar effektivt. Interaksjon i tekst krever klart språk og tydelege fraser. Analyse av setningar hjelper i å forstå og bruke språket effektivt, ein nøkkel i all god skriving.