Produksjon for scene er et fag på ungdomsskolen der elevene skal planlegge og gjennomføre flere forestillinger, både små og store. Dette kan være revy, konsert, musikal, teater, stand-up eller film / video / multimediaproduksjoner. På denne nettsiden finnes det ulike aktiviteter og oppgaver for hjelp i dette arbeidet.
Alle aktivitetene og oppgavene inneholder:
• kort beskrivelse av aktivitet eller oppgave
• visuelle maler som beskriver hva som skal gjøres
• konkret arbeidsplan for hva som bør gjøres til hver time
• mal for loggføring av arbeid
• refleksjonsnotat
• grundige vurderingskriterier med beskrivelser av lav/middels/høy måloppnåelse
• egenvurdering
VURDERING LÆRINGSLOGG
VURDERING EGENVURDERING
VURDERING KARAKTERKJENNETEGN
BLI KJENT
••• oppgave
I denne økten vil du bli kjent med faget og hva du skal gjøre i timene fremøver. Du vil få utdelt ein informasjonsbrosjyre, og du skal gi fra deg informasjon om deg selv og dine forventninger til faget. Til slutt prøver vi ulike "bli-kjent-leker".
 • TIME 1: Bi blir kjent med faget
  - kort muntlig presentasjon om faget og oppgavene fremover
  - dele ut informasjonsbrosjyren
  - elevene studerer brosjyren å små grupper
  - gruppene kommenterer innholdet i plenum
 • TIME 2: Meg selv og de andre
  - elevene fyller ut et interesseskjema om seg selv og forventningene til faget
  - vi leker ulike bli-kjent-leker
UTPRØVING
••• oppgave
De neste 4 skoletimene skal du få prøve ut ulike aktiviteter innen musikk, dans og drama, samt få trening i å bruke det tekniske utstyret skolen har. Arbeidet deles i 2 økter, der den ene økten tar for seg teknisk arbeid og sang (musikk), og den andre økten øvelser innen dans og drama.
 • TIME 1: Teknisk
  - kort forelesing om hvordan man kan arrangere feilfritt
  - dele gruppen / klassen i 3 og la dem arbeide med en kort presentasjon om hva de mener må til for å arrangere best mulig
  - vise det tekniske utstyret skolen har, og eventuelt lage en egen inventarliste
  - fortelle kort om hvordan man kan spille av lyd, bruke PA, lyssette scenen og lage plakater og mediefortellinger
 • TIME 2: Musikk
  - fortelle om hva det vil si å spille i band
  - forklare hva sangerens 9 bud går ut på
  - forklare hva som er viktig når man skal synge
  - gjennomføre og prøve ulike sang- og pusteøvelser
  - synge noen sanger
 • TIME 3: Dans
  - forklare hva dans er
  - prøve ut noen øvelser som fokuserer på bevegelse
  - trene på rytme
  - trene på dans
 • TIME 4: Drama
  - snakke om hva en god dramastemme er
  - lese små avisnotiser med ulik stemme
  - forklare hva godt kroppsspråk er i drama
NORSKE TALENTER
••• oppgave
De neste 8 skoletimene skal du være med i en gruppe som skal lage en fremføring som skal vises frem for et publikum. Dette kan være en framføring som er innenfor fagområda musikk/dans/drama eller teknisk. Det blir opprettet musikkgrupper, dansegrupper, dramagrupper og en teknisk gruppe. Innholdet (sanger, danser, skuespill og teknisk arbeid) er bestemt av lærerne dine. Lykke til!
 • TIME 1: Introduksjon
  - forklare oppgaven "norske talenter"
  - vise vurderingskriteriene
  - dele elevene inn i grupper med et bestemt innhold (påmelding)
 • TIME 2:
  - idémyldre, planlegge og øve
  - skrive logg
 • TIME 3:
  - planlegge og øve
 • TIME 4:
  - øve
  - skrive logg
 • TIME 5:
  - øve
  - velge programledere
 • TIME 6:
  - generalprøve på scene med lys, lyd og kulisser
  - skrive logg
 • TIME 7: Fremføring
  - fremføre "norske talenter" med publikum
 • TIME 8: Fremføring
  - etterarbeid og opprydding
  - etterarbeid, skrive logg og refleksjonsarbeid
DISNEY
••• oppgave
Klassen deles i grupper med 5-6 personer. Gruppen skal planlegge, øve og fremføre en sekvens fra en kjent Disney-film. Alle skal delta både i dramatisering, musisering og dans, og skal vare i 4-6 minutter.
 • TIME 1: Introduksjon
  - forklare prosjektet "Disney"
  - vise vurderingskriteriene
  - vise snutter / filmklipp fra utvalgte Disney-filmer
  - dele elevene inn i grupper og fordele oppgaver fra ulike Disney-filmer
 • TIME 2:
  - gruppene studerer utdelt oppgave
  - notere replikker
  - skrive logg
 • TIME 3:
  - øve på replikker
 • TIME 4:
  - fremføring med replikker fra manus
  - skrive logg
 • TIME 5:
  - fokusere på sangen i oppgaven
  - lære melodi og tekst (sanglyrikk)
 • TIME 6:
  - fordele sangroller
  - øve på hvordan man kan formidle sangen
  - skrive logg
 • TIME 7:
  - øve på replikker og sang
 • TIME 8:
  - fremføring med replikker og sang
  - skrive logg
 • TIME 9:
  - planlegge og øve inn dans
 • TIME 10:
  - planlegge og øve inn dans
  - skrive logg
 • TIME 11:
  - øve på dans
  - øve både replikker, sang og dans
 • TIME 12:
  - Fremføring med replikker, sang og dans
  - skrive logg
 • TIME 13:
  - lage kulisser, rekvisita og kostymer
 • TIME 14:
  - lage kulisser, rekvisita og kostymer
  - skrive logg
 • TIME 15: Fremføring
  - generalprøve
 • TIME 16: Fremføring
  - fremføring av oppgaven
  - etterarbeid, skrive logg og refleksjonsarbeid
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra www.skolefag.com, eller lurer du eller skolen dinhvordan nettsiden kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt, gjerne via telefon!
Takk. Din melding har blitt mottatt, og du vil høre fra meg!
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
Skolefag.com er en samling av læringsressurser for ungdomstrinnet på internett. Nettstedet eies, utvikles og driftes av ™media, et enkeltmannsforetak for Torkjell Midtgaard.

Torkjell Midtgaard arbeider selv som lærer, samtidig som han er lidenskapelig opptatt av samfunnet vårt, musikk, design og webdesign. Opp gjennom åra har han derfor klart å utvikle disse opplegga samtidig som han selv har brukt dem aktivt. Det betyr også at innholdet stadig utvikler seg. Ta kontakt om du ønsker å legge til eller endre noe!