iKunsten er ei samling med oppgåver for faget kunst og handverk. Oppgåvene er fordelte over ulike område som sløyd, teikning, form og farge. Både lærarar og elevar skal bruke oppgåvene aktivt undervegs i skapeprosessen.

Prøv ei oppgåve!

Du skal no tenkje arkitektonisk og lage til eit fantasihus (Bottle House) ved help av tomme plastflasker som hovudmateriale. Du skal teikne, designe, skape, velje materiale og farge huset. Berekn rommet i huset slik at det kan monterase lys innvendig.

Bottle House

Bottle House

ABONNEMENT
ABONNEMENT

Person

Kr 995

pr/år

pris inkl.mva

iKunsten.no

Personleg bruk

Eigne elevar

I eigne klasser

Eit skuleår

Kortbetaling

Bruk tildelt passord på opplegg/fag.

Skule

Kr 1995

pr/år

pris inkl.mva

iKunsten.no

Alle lærarar

Alle elevar

Same skule

Eit skuleår

Faktura eller kortbetaling

Bruk tildelt passord på opplegg/fag.

Total

Kr 6995

pr/år

pris inkl.mva

Alle oppleg

Alle lærarar

Alle elevar

Same skule

Eit skuleår

Faktura eller kortbetaling

Bruk tildelt passord på alle opplegg/fag.

Vil du prøve www.ikunsten.no eller andre opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!

Vil du prøve www.ikunsten.no eller andre opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!