Universitet

Opplegg

Skolefag.com inneheld opplegg for faga musikk, samfunnsfag, norsk og kunst og handverk. Kjøp passord for årsabonnement. Alle opplegga nyttar nynorsk språk.

Val av tema

Alle opplegg er delt inn i tema. Vel det du vil arbeide med, og bruk tildelt passord.

Temaoversikt

Alle tema har eit temabilete, ein kort introduksjon, berørte kompetansemål og lenker til emner tilhøyrande temaet.

Lærarområde

Som lærar har du tilgang til ekstra ressursar som større oppgåver, prøver, temaomgrep (med forklaringar) eller prosjekt. Vurderingskriterium er utarbeida!

Navigasjon

Du kan navigere til årsplan og alle emna innanfor eit tema ved anten å bruke menyen, eller tala øverst.

Kompetansemål

Alle tema er utstyrt med passande kompetansemål frå gjeldande læreplan.

Læringsmål

Kvart emne har eigne læringsmål. Dei fortel noko om kva ein bør ha lært.

Presentasjonsnotat

Presentasjonsnotat kan brukast til presentasjon i klasserommet, anten ved gjennomgang eller til repetisjon. Desse notata gir også eit raskt oversyn over emnet.

Munnleg

Under presentasjonsnotata har alle emne relevante spørsmål ein kan bruke munnleg, som lærar eller elevane seg imellom.

Bilete, lyd og video

Alle emne er utstyrt med passande bilete. Mange har også illustrerande videoar eller lydfiler.

Hovudinnhald

Hovudinnhaldet til emnet er presentert som tekst.

Opplesen tekst

Ein kan velje å lese hovudinnhaldet sjølv, eller få teksten lesen av norsk-amerikanaren "Gary Aian". Bruk play-knappen til dette.

Metodikk

Ikona under hovudteksten er lenker til ulike metoda-malar.

Kontrollspørsmål

Kontrollspørsmåla er knytt til hovudteksten. Desse kan godt gjerast skriftleg!

Aktivitetar og oppgåver

Siste delen av eit emne har ulike aktivitetar og oppgåver. Desse kan lastast ned som .pdf-filer, og fungerer gjerne som malar for arbeidet som skal gjerast. Nokre har også fasit, og er markerte med ein +.

Årsplanar

Kvart tema har lenke til aktuell årsplan. Ein årsplan seier noko om bruk av tid, kva som skal gjerast og om vurdering.

Det var det!
Då skulle du ha nok kunnskap om korleis ein kan bruke opplegga på www.skolefag.com. Ta kontakt om noko framleis skulle vere uklårt.

Det var det!
Då skulle du ha nok kunnskap om korleis ein kan bruke opplegga på www.skolefag.com. Ta kontakt om noko framleis skulle vere uklårt.

KONTAKT
KONTAKT

Vil du bruke opplegg frå www.skolefag.com? Ta kontakt for fakturakjøp. Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!

Vil du bruke opplegg frå www.skolefag.com? Ta kontakt for fakturakjøp. Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!