Torkjell Midtgaard

Skolefag.com er ei samling av læringsressursar i faga musikk, samfunnsfag, norsk og kunst og handverk for ungdomstrinnet på internett. Språket som er nytta er nynorsk. Nettstaden er eigd, blir utvikla og blir drifta av ™media, eit enkeltmannsføretak for Torkjell Midtgaard.

Torkjell arbeider sjølv som lærer, samtidig som han er lidenskapeleg oppteken av samfunnet vårt, musikk, design og webdesign. Opp gjennom åra har opplegga blitt utvikla samtidig som dei har blitt brukt aktivt i klasserommet.

Ta kontakt om du ønskjer å bruke opplegg frå www.skolefag.com

Skolefag.com er ei samling av læringsressursar i faga musikk, samfunnsfag, norsk og kunst og handverk for ungdomstrinnet på internett. Språket som er nytta er nynorsk. Nettstaden er eigd, blir utvikla og blir drifta av ™media, eit enkeltmannsføretak for Torkjell Midtgaard.

Torkjell arbeider sjølv som lærer, samtidig som han er lidenskapeleg oppteken av samfunnet vårt, musikk, design og webdesign. Opp gjennom åra har opplegga blitt utvikla samtidig som dei har blitt brukt aktivt i klasserommet.

Ta kontakt om du ønskjer å bruke opplegg frå www.skolefag.com

iMusikken er eit opplegg for musikk i skulen. Det inneheld 18 tema fordelt over hovudtemaene musikkteknologi, rytmisk musikk, musikkteori, samspel, musikkultur og presentasjon.

iSamfunnet er et opplegg for samfunnsfag i skulen. Det inneheld 21 tema fordelt over hovudtemaene livsmestring, livsgrunnlag, deltaking og konflikt.

iNorsken er eit opplegg for norsk i skulen. Det inneheld 15 tema, som igjen tek for seg ulikt fagstoff, sjangerlære, lesing, litteratur- og språkhistorie, litteraturarbeid og arbeid med ulike skrivemåtar.

iKunsten er en samling med oppgaver for faget kunst og håndverk i undomsskolen. Oppgavene er fordelt over ulike områder som sløyd, tegning, form og farge. Både lærere og elever skal bruke oppgavene aktivt underveis i skapeprosessen.

Vil du bruke opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!

Vil du bruke opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!