Med mine auge

Ditt oppdrag er å formidle ungdommen sitt blikk på dagens samfunn gjennom linsa. Utforsk byen, skulen, heimen eller andre stadar der mennesket har satt spor. Du vil lære om fotohistoria, varierte fototeknikkar, ulike utsnitt, personvern og bruk av kontrast og perspektiv. Bruk passande utstyr i dette arbeidet.

Ditt oppdrag er å formidle ungdommen sitt blikk på dagens samfunn gjennom linsa. Utforsk byen, skulen, heimen eller andre stadar der mennesket har satt spor. Du vil lære om fotohistoria, varierte fototeknikkar, ulike utsnitt, personvern og bruk av kontrast og perspektiv. Bruk passande utstyr i dette arbeidet.

Ditt oppdrag er å formidle ungdommen sitt blikk på dagens samfunn gjennom linsa. Utforsk byen, skulen, heimen eller andre stadar der mennesket har satt spor. Du vil lære om fotohistoria, varierte fototeknikkar, ulike utsnitt, personvern og bruk av kontrast og perspektiv. Bruk passande utstyr i dette arbeidet.