1800-talet

Noreg på 1800-talet var ei tid med store kulturelle og litterære omveltingar. Kulturstriden spegla ein konflikt mellom romantikken, med Henrik Wergeland og nasjonalromantiske idear, og Johans Sebastian Welhaven sitt meir konservative syn. Camilla Collett og Bjørnstjerne Bjørnson utforska sosiale spørsmål og nasjonal identitet. Overgangen til realismen vart markert av Henrik Ibsen sitt samtidsdrama, som utfordra samfunnsnormene. Alexander Kielland og Amalie Skram bidrog til naturalismen med verk som kritisk undersøkte mennesket sine vilkår. Romanen vart ein viktig sjanger for å utforske individet og samfunnet.