Politikk

Politikk i Noreg handlar om korleis samfunnet skal styrast. Det inkluderer diskusjonar mellom ulike parti med ulike verdisyn. Medborgarskap er sentralt i eit demokrati, og gir rettar og plikter. Partia i Noreg stiller til val både i Stortinget og kommunane, og veljarane får slik innverknad. Rettsstaten sikrar likheit for lova og beskyttar individet sine rettar. Truslar mot demokratiet kan vere forsøk på å underminere frie val eller ytringsfridommen, og er noko som kontinuerleg må vernast mot.