Økonomi

Samfunnsøkonomi handlar om korleis vi brukar ressursane i samfunnet. Det er studiet av produksjon, fordeling og forbruk av varer og tenester. På den andre sida er personleg økonomi om korleis ein person eller ein familie styrer pengane sine. Det kan omfatte sparing, budsjett, investering og forsikring. Desse to typar økonomi er knytta saman. Til dømes, når samfunnet har god økonomisk vekst, kan folk ha meir pengar å bruke eller spare. Omvendt, dersom mange har dårleg personleg økonomi, kan det påverke heile samfunnsøkonomien.