Europa før

Livet i Europa på 1900-talet var prega av dramatiske endringar og kontrastar. Frå dei optimistiske dagane før første verdskrigen, gjennom grufulle konfliktar og ideologiske brytningar, til ei etterkrigstid av både gjenoppbygging og nye utfordringar. Første og andre verdskrigen omforma kontinentet, med millionar av tapte liv og djuptgåande politiske endringar. Mellomkrigstida såg veksten av totalitære ideologiar som fascismen og kommunismen, sistnemnde med røtter i den russiske revolusjonen. Holocaust står som ei mørk påminning om konsekvensane av hat og forfølging. I seinare år har nynazismen vore eit urovekkjande fenomen som minner om at fortidas skuggar ikkje er heilt borte.