1900-talet

Litteraturen i Noreg på 1900-talet gjekk gjennom fleire fasar, frå nyromantikken med vekta si på individet og naturen, illustrert ved Sigbjørn Obstfelder sine verk, til Knut Hamsun som utforska psykologien bak det å vere menneske, med bøker som "Sult". Nyrealismen spegla samfunnsendringar og daglegliv, medan Sigrid Undset skildra historiske og kvinneroller med djup innsikt. 1930-talet var prega av ein kulturdebatt som utforska nasjonal identitet og modernitet. Kamplyrikken under krigen uttrykte motstand og håp, og etterkrigsåra førte til ein litteratur som reflekterte over krigen sitt ettermæle. På 1970-talet såg ein ein bølgje av politisk engasjert litteratur, som utforska sosiale og politiske spørsmål, noko som vidareformidla ei tid prega av endring og refleksjon.