Ta vare på

Ein skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er eit tredimensjonalt kunstverk. Tradisjonelle skulpturar kan vere hugga ut i stein eller tre, eller vere framstilt av material som bronse, gips eller porselen. I denne oppgåva skal de gå frå skisser til å lage ein treskulptur med materialer henta frå naturen.

Ein skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er eit tredimensjonalt kunstverk. Tradisjonelle skulpturar kan vere hugga ut i stein eller tre, eller vere framstilt av material som bronse, gips eller porselen. I denne oppgåva skal de gå frå skisser til å lage ein treskulptur med materialer henta frå naturen.

Ein skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er eit tredimensjonalt kunstverk. Tradisjonelle skulpturar kan vere hugga ut i stein eller tre, eller vere framstilt av material som bronse, gips eller porselen. I denne oppgåva skal de gå frå skisser til å lage ein treskulptur med materialer henta frå naturen.