Samisk broderi

Du skal lage eit samisk broderi som skal kunne hengast opp, ved bruk av relevante broderingsteknikkar. Før du broderar skal du teikne og designe eit bilete/mønster som representerar samisk kultur og tradisjonar.

Du skal lage eit samisk broderi som skal kunne hengast opp, ved bruk av relevante broderingsteknikkar. Før du broderar skal du teikne og designe eit bilete/mønster som representerar samisk kultur og tradisjonar.

Du skal lage eit samisk broderi som skal kunne hengast opp, ved bruk av relevante broderingsteknikkar. Før du broderar skal du teikne og designe eit bilete/mønster som representerar samisk kultur og tradisjonar.