Puta mi

Du skal no lage til eit putetrekk til ei pyntepute. Du skal teikne og designe ei framside som uttrykkjer identitet/tilhøyrsle. På baksida skal det vere ein bodskap (tekst) som skal knyttast til deg.

Du skal no lage til eit putetrekk til ei pyntepute. Du skal teikne og designe ei framside som uttrykkjer identitet/tilhøyrsle. På baksida skal det vere ein bodskap (tekst) som skal knyttast til deg.

Du skal no lage til eit putetrekk til ei pyntepute. Du skal teikne og designe ei framside som uttrykkjer identitet/tilhøyrsle. På baksida skal det vere ein bodskap (tekst) som skal knyttast til deg.