Perspektiv

Du er i ferd med å få deg ein jobb i eit arkitekturfirma, men før du blir ansatt må sjefen vite om du kan teikne i perspektiv. Øv deg på ulike perspektivteknikkar før du endeleg lagar ei siste teikning med to forsvinningspunkt som du viser til sjefen.

Du er i ferd med å få deg ein jobb i eit arkitekturfirma, men før du blir ansatt må sjefen vite om du kan teikne i perspektiv. Øv deg på ulike perspektivteknikkar før du endeleg lagar ei siste teikning med to forsvinningspunkt som du viser til sjefen.

Du er i ferd med å få deg ein jobb i eit arkitekturfirma, men før du blir ansatt må sjefen vite om du kan teikne i perspektiv. Øv deg på ulike perspektivteknikkar før du endeleg lagar ei siste teikning med to forsvinningspunkt som du viser til sjefen.