Livet på land

Du skal nålefilte ein figur på omlag 10-20 cm som kan brukast som pyntegjenstand. Denne skal anten kunne hengast opp eller stå på ei flate. Figuren skal ha temaet «Livet på land».

Du skal nålefilte ein figur på omlag 10-20 cm som kan brukast som pyntegjenstand. Denne skal anten kunne hengast opp eller stå på ei flate. Figuren skal ha temaet «Livet på land».

Du skal nålefilte ein figur på omlag 10-20 cm som kan brukast som pyntegjenstand. Denne skal anten kunne hengast opp eller stå på ei flate. Figuren skal ha temaet «Livet på land».