Kollasj

Du skal no gjenskape eit kjent måleri frå kunsthistoria med hjelp av gjenbruk av papir frå magasin.

Du skal no gjenskape eit kjent måleri frå kunsthistoria med hjelp av gjenbruk av papir frå magasin.

Du skal no gjenskape eit kjent måleri frå kunsthistoria med hjelp av gjenbruk av papir frå magasin.