Geriljabroderi

Du skal lage eit broderi som skal kunne hengast opp, ved bruk av relevante broderingsteknikkar. Før du broderar skal du teikne og designe tekst og eit bilete/mønster som til saman uttrykkjer kjensler eller samfunnskritikk på ein humoristisk eller ironisk måte.

Du skal lage eit broderi som skal kunne hengast opp, ved bruk av relevante broderingsteknikkar. Før du broderar skal du teikne og designe tekst og eit bilete/mønster som til saman uttrykkjer kjensler eller samfunnskritikk på ein humoristisk eller ironisk måte.

Du skal lage eit broderi som skal kunne hengast opp, ved bruk av relevante broderingsteknikkar. Før du broderar skal du teikne og designe tekst og eit bilete/mønster som til saman uttrykkjer kjensler eller samfunnskritikk på ein humoristisk eller ironisk måte.