Personleg essay

Glede, læring og sjølvuttrykk

25. jul. 2023

Eg hugsar den første dagen eg sat med ein pensel i handa. Klassa vår hadde fått i oppgåve å måle eit bilete inspirert av naturen. Medan nokre av mine medelevar såg ut til å kvi seg for oppgåva, var eg oppslukt av fargane og moglegheitene som låg framfor meg. Eg kunne ikkje vente med å dyppe penselen i målinga og la ho danse over lerretet. Frå då av var eg hekta på kunsten, og eg skjøna kor viktig praktisk estetiske fag var i skulen.

Praktisk estetiske fag gav meg noko anna enn det dei meir teoretiske faga kunne tilby. Dei gav meg ein utløp for dei kreative tankane mine og kjensler, ein måte å uttrykkje meg på som ord ikkje kunne klare. Eg lærte meg kor viktig det er å kunne sjå verda gjennom ulike perspektiv, og kor gjevande det er å skape noko unikt og personleg.

Fag som kunst, musikk, matfag og dans og drama er ikkje berre underhaldande, dei er livsnødvendige. Dei lærer oss å tenkje kreativt, å løyse problem på nye måtar, å uttrykkje oss sjølv og forstå andre betre. Dei oppmuntrar oss til å vere modige, nysgjerrige, og autentiske. Dei hjelper oss å utvikle ei sterk kjensle av sjølvkjenskje og tillit, noko som er uvurderleg i eit samfunn som stadig endrar seg.

Eg hugsar kor gøy det var å jobbe saman med andre i musikkklassa, kor mykje eg lærte om samarbeid, lytting og respekt. Eg hugsar kjensla av stoltheit når eg endeleg meistra eit vanskeleg stykke på pianoet, eller kor tilfredstillande det var å sjå eit ferdig kunstverk etter timevis med arbeid. Dette er erfaringar som har forma meg, og som eg ber med meg i alle aspekt av livet mitt.

Praktisk estetiske fag har ikkje berre bidrege til å gjere meg til den eg er i dag, men har også gjort skulegongen min rikare og meir givande. Dei har lært meg å verdsetje skjønnheita i verda rundt meg, å vere tolmodig og presis, og å finne glede i prosessen, ikkje berre i resultatet.

Eg er overtydd om at alle elevar ville hatt godt av å få meir erfaring med praktisk estetiske fag i skulen. Dei tilbyr så mykje meir enn berre ei pause frå dei meir tradisjonelle faga; dei er ei dør til ei heilt ny verd av kreativitet, innovasjon, og sjølvuttrykk.

Så, her er eg, og no ein lidenskapeleg forkjempar for praktisk estetiske fag i skulen. Eg håpar at vi kan gi alle elevar sjansen til å oppleve den samen gleda og læringa som eg har hatt. For eg veit at dette er noko som kan endre liv, fordi det definitivt har endra mitt.

Torkjell Midtgaard

Torkjell Midtgaard