Personleg essay

Gitaren - Eit verktøy for læring og utforsking

25. jul. 2023

Å spele gitar, det er ikkje berre eit spørsmål om å trykkje ned strengar og lage lyd. Nei, det er så mykje meir. Kvar einaste ungdomsskuleelev burde få kjenne på gleda, spenninga og utfordringane ved å lære å spele gitar.

Når ein lærer å spele gitar, utforskar ein ei heilt ny verd av lydar. Ein lærer å lytte på ein annan måte, å plukke ut individuelle tonar frå ein symfoni av lyd. Det er litt som å lære eit nytt språk, der kvar tone er ein bokstav, kvar akkord er eit ord, og kvar song er ei historie. Det er ei fantastisk erfaring, som ikkje berre gjer oss betre til å lytte til musikk, men også til å fokusere og konsentrere oss om andre ting i livet.

Men det stopparet ikkje der. Gitarspel er også matematikk i praksis. Det handlar om å forstå rytme og takt, om å dele opp tid i nøyaktige einingar. Det er som å lære gongetabellen, berre mykje meir spennande og engasjerande. Og det beste er at ein kanskje ikkje ein gong merkar at ein blir betre i matematikk medan ein rockar ut til favorittsongen sin.

Og så er det kreativiteten. Å spele gitar er som å ha eit heilt orkester til disposisjon i fingertuppane. Ein kan lage sin eigen musikk, fortelje si eiga historie, uttrykkje sine eigne kjensler. Det er noko magisk med å skape noko heilt unikt, noko som berre er ditt, og som ingen andre kan kopiere nøyaktig. Det gir fridom, sjølvstende, og ei kjensle av å kunne skape noko verkeleg spesielt.

Men kanskje det aller viktigaste med å lære å spele gitar, er korleis det kan styrkje sjølvtilliten. Det er noko utruleg kraftfullt i det å meistre noko som i byrjinga kan verke så komplisert. Kvar einaste vesle framgang, kvar ny song ein kan spele, kvar gong ein får det til å høyrest akkurat sånn ut som ein ville, det byggjer sjølvtillit. Og den sjølvtilliten strøymer over i andre delar av livet, gjer oss modigare, sterkare, meir sjølvsikre.

Gitar er også eit sosialt instrument. Ein kan spele åleine på rommet, men det er når ein spelar saman med andre at det verkeleg blir moro. Det er noko med å dele musikkopplevinga, å skape noko saman, som knyter band mellom folk. Det lærer oss å samarbeide, å lytte til andre, å gi og ta. Og det gir oss minne, gode stunder, latter og glede, som vi vil bere med oss resten av livet.

Så kvar einaste skuleelev burde få sjansen til å lære å spele gitar. Det er ikkje berre ei ferdigheit, det er ei oppleving, ei reise, ei utforsking av kva vi er i stand til å skape og oppleve. Så om du er ein lærar, ein forelder, eller ein ungdom sjølv, gje gitaren ein sjanse. Du vil ikkje angre.

Torkjell Midtgaard

Torkjell Midtgaard