Toneartar og akkordar

Toneartar og akkordar er som byggeklossar i musikk. Ein toneart er eit musikkteoretisk omgrep brukt for å definere skalaen eit musikkstykke er bygd over. Dei mest kjende er dur og moll. Dur er ofte lystig, medan moll kan verke litt sorgfullt. Ein akkord er når ein spelar fleire tonar samstundes, og akkordar består som regel av tre eller fleire tonar. Ein D-dur akkord, til dømes, består av tonane D, F# og A. Når vi lagar musikk, vel vi ein toneart, så brukar ein akkordar og melodiar som passar til den tonearten. Så enkelt, men også så magisk!

Toneartar og akkordar er som byggeklossar i musikk. Ein toneart er eit musikkteoretisk omgrep brukt for å definere skalaen eit musikkstykke er bygd over. Dei mest kjende er dur og moll. Dur er ofte lystig, medan moll kan verke litt sorgfullt. Ein akkord er når ein spelar fleire tonar samstundes, og akkordar består som regel av tre eller fleire tonar. Ein D-dur akkord, til dømes, består av tonane D, F# og A. Når vi lagar musikk, vel vi ein toneart, så brukar ein akkordar og melodiar som passar til den tonearten. Så enkelt, men også så magisk!