+SHOP

Hva ønsker du å kjøpe?

ABONNEMENT

For å bruke iMusikken skoleåret 2018/19 trenger du et årsabonnement (skoleåret)! Ønsker du lærermateriell, som for eksempel prøver og +HEFTER, så er det inkludert i abonnementet LÆRER. Basisabonnementet gir ikke tilgang til +HEFTENE.

DEMO
2 TEMA
2 +HEFTER
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
MEDIA
AKTIVITETER
BASIS
SKOLEÅRET 2018/19
Ved kjøp leveres et innholdspassord via en .pdf-fil. Passordet gir tilgang til:
ALLE TEMA
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Kan brukes av alle elever og lærere på skolen din!
LÆRER
SKOLEÅRET 2018/19
Ved kjøp leveres et innholdspassord og et lærerpassord via en .pdf-fil. Passorda gir tilgang til:
ALLE TEMA
+OPPGAVER
+HEFTER
LESEHEFTER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
ÅRSPLANER
VURDERINGSMALER
PRØVER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Lærerpassord deles ikke med elever!
Lesehefter...

Ønsker du å ha tilgang til kun lesestoffet til iMusikken som .pdf-filer, så kan du kjøpe temabaserte lesehefter enkeltvis. Disse lesehefta kan deles med lærere og elever på egen skole, digitalt eller i papirform! Lesehefta er inkludert i lærerabonnementet!

ABONNEMENT

For å bruke iSamfunnet skoleåret 2018/19 trenger du et årsabonnement (skoleåret) Ønsker du lærermateriell, som for eksempel prøver og +HEFTER, så er det inkludert i abonnementet LÆRER. Basisabonnementet gir ikke tilgang til +HEFTENE.

DEMO
2 TEMA
2 +HEFTER
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
MEDIA
AKTIVITETER
BASIS
SKOLEÅRET 2018/19
Ved kjøp leveres et innholdspassord via en .pdf-fil. Passordet gir tilgang til:
ALLE TEMA
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Kan brukes av alle elever og lærere på skolen din!
LÆRER
SKOLEÅRET 2018/19
Ved kjøp leveres et innholdspassord og et lærerpassord via en .pdf-fil. Passorda gir tilgang til:
ALLE TEMA
+OPPGAVER
+HEFTER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
ÅRSPLANER
VURDERINGSMALER
PRØVER
EKSAMENSMATERIELL
EKSAMENSOPPGAVER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Lærerpassord deles ikke med elever!

ABONNEMENT

For å bruke Sal & Scene skoleåret 2018/19 trenger du et årsabonnement (skoleåret) Ønsker du lærermateriell, som for eksempel prøver og +HEFTER, så er det inkludert i abonnementet LÆRER. Basisabonnementet gir ikke tilgang til +HEFTENE.

DEMO
1 TEMA
NOEN LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
MEDIA
AKTIVITETER
DIGITALE NOTATER
BASIS
SKOLEÅRET 2018/19
Ved kjøp leveres et innholdspassord via en .pdf-fil. Passordet gir tilgang til:
ALLE TEMA
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
+HEFTER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Kan brukes av alle elever og lærere på skolen din!
LÆRER
SKOLEÅRET 2018/19
Ved kjøp leveres et innholdspassord og et lærerpassord via en .pdf-fil. Passorda gir tilgang til:
ALLE TEMA
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
+HEFTER
ÅRSPLAN
VURDERINGSMALER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Lærerpassord deles ikke med elever!

ALLE OPPLEGG.
TIL 35% REDUSERT PRIS.

For å bruke Skolefag.com skoleåret 2018/19 trenger du et årsabonnement (skoleåret)! Ønsker du lærermateriell, som for eksempel prøver og +HEFTER, så er det inkludert i abonnementet LÆRER. Basisabonnementet gir ikke tilgang til +HEFTENE. Lesehefter til iMusikken kan kjøpes her!

BASIS
SKOLEÅRET 2018/19
Ved kjøp leveres innholdspassord via en .pdf-fil. Passordet gir tilgang til:
ALLE TEMA
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Kan brukes av alle elever og lærere på skolen din!
LÆRER
SKOLEÅRET 2018/19
Ved kjøp leveres innholdspassord og lærerpassord via en .pdf-fil. Passorda gir tilgang til:
ALLE TEMA
+OPPGAVER
+HEFTER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
ÅRSPLANER
VURDERINGSMALER
PRØVER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Lærerpassord deles ikke med elever!
Lesehefter...

Ønsker du å ha tilgang til kun lesestoffet til iMusikken som .pdf-filer, så kan du kjøpe temabaserte lesehefter enkeltvis. Disse lesehefta kan deles med lærere og elever på egen skole, digitalt eller i papirform! Lesehefta er inkludert i lærerabonnementet!

KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand