Røter

Røter-musikk, eller "roots music", refererer til musikalske sjangrar som uttrykkjer ei spesiell kulturarv frå USA. Desse sjangrane har eit grunnleggjande forhold til folks liv, erfaringar og historie. Rytmisk musikk, som stammar frå afrikanske rytmar, er grunnlaget for mange av desse sjangrane. Bluegrass, med opphavet sitt i Appalachane, speler på tradisjonell folkemusikk og er prega av akustiske strenginstrument og vokalharmoni. Blues, som oppstod blant afroamerikanarar i det sørlege USA, uttrykkjer ofte sterke kjensler gjennom dei karakteristiske repetisjonane sine og samtale-svar mønster. Countrymusikk, som stammar frå dei amerikanske sørstatane, har røtene sine i folke- og bluegrassmusikk, og er prega av fokuset på forteljingane i kvardagslivet. Soul, ein fusjon av R&B og gospel, er kjend for den følelsesmessige intensiteten sin og uttrykk for det afroamerikanske livet.

Røter-musikk, eller "roots music", refererer til musikalske sjangrar som uttrykkjer ei spesiell kulturarv frå USA. Desse sjangrane har eit grunnleggjande forhold til folks liv, erfaringar og historie. Rytmisk musikk, som stammar frå afrikanske rytmar, er grunnlaget for mange av desse sjangrane. Bluegrass, med opphavet sitt i Appalachane, speler på tradisjonell folkemusikk og er prega av akustiske strenginstrument og vokalharmoni. Blues, som oppstod blant afroamerikanarar i det sørlege USA, uttrykkjer ofte sterke kjensler gjennom dei karakteristiske repetisjonane sine og samtale-svar mønster. Countrymusikk, som stammar frå dei amerikanske sørstatane, har røtene sine i folke- og bluegrassmusikk, og er prega av fokuset på forteljingane i kvardagslivet. Soul, ein fusjon av R&B og gospel, er kjend for den følelsesmessige intensiteten sin og uttrykk for det afroamerikanske livet.