Norske talenter

kr 49 NOK
På dette arket skal elevene navngi medelever de samarbeider med, melde inn tekniske behov, skrive logg på arbeidet som blir gjort, samt vurdere eget arbeid. De grundige vurderingskriteriene skal brukes både av lærer og elev.
30% RABATT: DESEMBER
Bruk koden for kjøp i +SHOP fra 1/12-31/12. Trekkes fra i kassen!
Trenger du flere oppgaver, aktiviteter eller ressursark?