Mine interesser

kr 49 NOK
På dette arket skal elevene svare på spørsmål som sier noe om interessen for scenekunst, styrker en kan bidra med, og forventninger til faget. Bruk dette arket for å planlegge det videre arbeidet.
30% RABATT: DESEMBER
Bruk koden for kjøp i +SHOP fra 1/12-31/12. Trekkes fra i kassen!
Trenger du flere oppgaver, aktiviteter eller ressursark?