Landskap

kr 195 NOK
I dette emnet får elevene lese (strekpunkt) om "naturkrefter", "landskap", "kart" og "universet". Vedlagt i .pdf-heftet ligger det også ulike oppgaver og aktiviteter for arbeid med indre- og ytre naturkrefter, norsk naturlandskap, kart, globus, verdensdelene, universet, Melkeveien, solsystemet og månens påvirkning på jorda. Det følger med begrepskort til alle emna!
30% RABATT: DESEMBER
Bruk koden for kjøp i +SHOP fra 1/12-31/12. Trekkes fra i kassen!
Trenger du flere oppgaver, aktiviteter eller ressursark?