En globalisert verden

kr 195 NOK
I dette emnet får elevene lese (strekpunkt) om "verdenshandel", "fattigdom" og "globalisering". Vedlagt i .pdf-heftet ligger det også ulike oppgaver og aktiviteter for arbeid med forhold knyttet til hvordan verdenshandelen fungerer, hvordan fattigdom utarter seg og hva globaliseringen gjør med handelen. Det følger med begrepskort til alle emna!
30% RABATT: DESEMBER
Bruk koden for kjøp i +SHOP fra 1/12-31/12. Trekkes fra i kassen!
Trenger du flere oppgaver, aktiviteter eller ressursark?