Tonenamn og intervall

Tenk på musikk som eit språk. Akkurat som vi bruker bokstavar til å byggje ord, bruker vi tonar til å byggje musikk. Vi bruker bokstavane A, H (B), C, D, E, F og G til å namngi tonane våre. Men i staden for å telje opp til 26 som i alfabetet, tel vi berre opp til 7 før vi byrjar på nytt med A, men i ein høgare tone. No, kva med intervall? Det er berre avstanden mellom to tonar. Til dømes, viss du byrjar på C og tel til E, så har du gått tre steg. Så vi kallar det eit "stor ters". Å forstå desse namna og avstandane hjelper oss å lage og spele musikk, akkurat som å vite at bokstavar hjelper oss å skrive historier.

Tenk på musikk som eit språk. Akkurat som vi bruker bokstavar til å byggje ord, bruker vi tonar til å byggje musikk. Vi bruker bokstavane A, H (B), C, D, E, F og G til å namngi tonane våre. Men i staden for å telje opp til 26 som i alfabetet, tel vi berre opp til 7 før vi byrjar på nytt med A, men i ein høgare tone. No, kva med intervall? Det er berre avstanden mellom to tonar. Til dømes, viss du byrjar på C og tel til E, så har du gått tre steg. Så vi kallar det eit "stor ters". Å forstå desse namna og avstandane hjelper oss å lage og spele musikk, akkurat som å vite at bokstavar hjelper oss å skrive historier.