Spele pop

Å lære å spele gitar og syngje er ei fantastisk reise! Ein god stad å starta er med ein popsong frå historia. Vel ein song du elskar, lær deg gitarakkordane og øv på fingerspel. Når du kjenner deg trygg, prøv å syngje samstundes som du spelar. Etter kvart kan du byrje å lage din eigen musikk. Prøv ulike akkordrekkjer, eksperiment og finn noko som høyrest bra ut for deg. Skriv ned ideane dine for songteksten. Når du er nøgd, ta opp songen din, anten med mobilen eller ein opptakar. Lykke til, musikken ventar på deg!

Å lære å spele gitar og syngje er ei fantastisk reise! Ein god stad å starta er med ein popsong frå historia. Vel ein song du elskar, lær deg gitarakkordane og øv på fingerspel. Når du kjenner deg trygg, prøv å syngje samstundes som du spelar. Etter kvart kan du byrje å lage din eigen musikk. Prøv ulike akkordrekkjer, eksperiment og finn noko som høyrest bra ut for deg. Skriv ned ideane dine for songteksten. Når du er nøgd, ta opp songen din, anten med mobilen eller ein opptakar. Lykke til, musikken ventar på deg!