Samfunn og ungdomskultur

Musikk er ikkje berre for dansing og song. Den blir brukt til å setje stemning i reklame, filmar, og teaterstykke som opera og musikal. Reklame brukar ofte fengjande melodiar for å fange merksemda vår. Filmmusikk hjelper oss å kjenne spenninga eller gleda til personane. I opera og musikal er musikk sjølve forteljinga. Musikkvideoar brukar både lyd og bilete for å formidle bodskapen til artisten. I tillegg brukar nokre musikarar songane sine til å uttrykkje meiningane sine om samfunnet, som ein form for kritikk. Musikk har altså mange formål, det er ikkje berre underhaldning.

Musikk er ikkje berre for dansing og song. Den blir brukt til å setje stemning i reklame, filmar, og teaterstykke som opera og musikal. Reklame brukar ofte fengjande melodiar for å fange merksemda vår. Filmmusikk hjelper oss å kjenne spenninga eller gleda til personane. I opera og musikal er musikk sjølve forteljinga. Musikkvideoar brukar både lyd og bilete for å formidle bodskapen til artisten. I tillegg brukar nokre musikarar songane sine til å uttrykkje meiningane sine om samfunnet, som ein form for kritikk. Musikk har altså mange formål, det er ikkje berre underhaldning.