Lyd

Lyd er når noko vibrerer, eller ristar, og lager bølgjer i lufta rundt seg. Desse bølgjene når øyrene våre, og hjerna vår tolkar dei som lyd. Tenk deg å kaste ein stein i vatnet. Steinen lagar ringar som breier seg utover - det er litt slik lydbølgjer fungerar. Lyden kan vere ulik, alt etter kor fort eller sakte ting vibrerer, og kor sterke eller svake bølgjene er. Det er slik vi kan høyre forskjell på ei fløyte og ei tromme, eller skilje mellom eit visk og eit rop. Musikk er også laga av ulike lydar satt i system.

Lyd er når noko vibrerer, eller ristar, og lager bølgjer i lufta rundt seg. Desse bølgjene når øyrene våre, og hjerna vår tolkar dei som lyd. Tenk deg å kaste ein stein i vatnet. Steinen lagar ringar som breier seg utover - det er litt slik lydbølgjer fungerar. Lyden kan vere ulik, alt etter kor fort eller sakte ting vibrerer, og kor sterke eller svake bølgjene er. Det er slik vi kan høyre forskjell på ei fløyte og ei tromme, eller skilje mellom eit visk og eit rop. Musikk er også laga av ulike lydar satt i system.