Informasjon

Sal og scene er et fag der elevene skal planlegge og gjennomføre flere forestillinger, både små 
og store. Dette kan være revy, konsert, musikal, teater, stand-up eller en film/video/
multimediaproduksjoner. 

Elevene skal også  delta på scenen som skuespillere, musikere, sangere, 
dansere, samt delta i forberedelsene som for eksempel regissører/
 produsenter, lys-/lydteknikere, komponister, tekstforfattere, koreografer, kostyme og kulissemakere. 


Undervisningen den er praktisk og prosjektbasert, og er innrettet der læringen skjer gjennom aktiv elevdeltakelse under veiledning. Stikkod er problembasert, produktorientert, deltakerstyrt og tverrfaglig.

Faget gjennomføres både som enkle timer med mindre individuelle og gruppebaserte produksjoner, og i større og mer omfattende produksjoner som går over lengre tid. 
Her får elevene trening i å:

◼︎ kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
◼︎ tenke og jobbe kreativt
◼︎ samarbeide og fungere i "produksjonsteam"
◼︎ stole på seg selv
◼︎ utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

Elevvurderingen i valgfaget skal måle oppnåelse av kompetansemåla, både underveis og ved avsluttende karakterer.

Faget har 2 hovedområder og 6 kompetansemål
:

SKAPE
  
◼︎ Utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner
  
◼︎ Samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert tekniske løsninger

◼︎ Sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplanFORMIDLE
  
◼︎ Presentere en eller flere produksjoner for publikum
  
◼︎ Samarbeid både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig
  
◼︎ Utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse
BROSJYRE

Studer informasjon i linkene under for å finne ut hvordan Sal & Scene kan brukes!

Nettstedet er designet og optimalisert for bruk på alle typer enheter (datamaskin, nettbrett og telefon). Det spiller ingen rolle hvilket utstyr som brukes.

Sal & Scene kan brukes av både elever og lærere med abonnementet BASIS. For tilgang til lærerområdet (vurderingsmaler), kreves abonnementet "LÆRER".

Sal & Scene er utstyrt med årsplaner beregnet for 8, 9 og 10. årstrinn på ungdomsskolen. Planene er knyttet opp mot innholdet til nettsiden, og de sier noe om tidsbruk, emner knyttet til tema, kompetansemål, læringsmål og vurdering.

Årsplanene lastes ned fra fra lærerområdet med abonnementet "LÆRER".

Alle deler inneholder lesestoff, der teksten er presentert punktvis og begrep er uthevet. I tillegg til dette finnes det bilder, videoer, lyttestoff og ulike aktiviteter.

Tilgang til innholdet får en med begge typer abonnementet, "BASIS" og "LÆRER".

Ved bruk av Sal & Scene kan lærer vurdere elevenes arbeid underveis. Sluttvurderinger gjøres etter ulike fremføringer og prosjekt.

Vurderingsmateriellet lastes ned fra fra lærerområdet med abonnementet "LÆRER".

ABONNEMENT

For å bruke Sal & Scene skoleåret 2018/19 trenger du et årsbonnement (skoleåret)! Ønsker du lærermateriell, som for eksempel prøver og +HEFTER, så er det inkludert i abonnementet LÆRER. Basisabonnementet gir ikke tilgang til +HEFTENE.

DEMO
1 TEMA
NOEN LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
MEDIA
AKTIVITETER
DIGITALE NOTATER
BASIS
RESTEN AV
SKOLEÅRET 2018/19
ALLE TEMA
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
+HEFTER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Ved kjøp leveres et innholdspassord via en .pdf-fil. Passordet kan deles med alle elever og lærere på skolen din.
LÆRER
RESTEN AV
SKOLEÅRET 2018/19
ALLE TEMA
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
+HEFTER
ÅRSPLAN
VURDERINGSMALER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Ved kjøp leveres innholdspassord via en .pdf-fil. Det kan deles med alle elever og lærere på skolen din.  Levert lærerpassord deles ikke med elever.
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
iMusikken er et opplegg for musikk på ungdomstrinnet. Det inneholder 18 emner fordelt over 6 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.
LES MER