Informasjon

Sal og scene er et fag der elevene skal planlegge og gjennomføre flere forestillinger, både små 
og store. Dette kan være revy, konsert, musikal, teater, stand-up eller en film/video/
multimediaproduksjoner. 

Elevene skal også  delta på scenen som skuespillere, musikere, sangere, 
dansere, samt delta i forberedelsene som for eksempel regissører/
 produsenter, lys-/lydteknikere, komponister, tekstforfattere, koreografer, kostyme og kulissemakere. 


Undervisningen den er praktisk og prosjektbasert, og er innrettet der læringen skjer gjennom aktiv elevdeltakelse under veiledning. Stikkod er problembasert, produktorientert, deltakerstyrt og tverrfaglig.

Faget gjennomføres både som enkle timer med mindre individuelle og gruppebaserte produksjoner, og i større og mer omfattende produksjoner som går over lengre tid. 
Her får elevene trening i å:

◼︎ kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
◼︎ tenke og jobbe kreativt
◼︎ samarbeide og fungere i "produksjonsteam"
◼︎ stole på seg selv
◼︎ utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

Elevvurderingen i valgfaget skal måle oppnåelse av kompetansemåla, både underveis og ved avsluttende karakterer.

Faget har 2 hovedområder og 6 kompetansemål
:

SKAPE
  
◼︎ Utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner
  
◼︎ Samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert tekniske løsninger

◼︎ Sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplanFORMIDLE
  
◼︎ Presentere en eller flere produksjoner for publikum
  
◼︎ Samarbeid både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig
  
◼︎ Utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse
BROSJYRE

ABONNEMENT

Det er gratis å bruke www.salogscene.com

KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
iMusikken er et opplegg for musikk på ungdomstrinnet. Det inneholder 18 emner fordelt over 6 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.
LES MER