Lesehefter...
Lesehefter til iMusikken er beregnet for papir og er tilgjengelig i abonnementet "LÆRER".

• Begrep
Viktige begrep knyttet til emnet noteres i +HEFTA. Det er også mulig å notere forklaringer. 

• Spørsmål
Egne spørsmål, eller spørsmål fra nettsiden, kan noteres. Grundigheten på svarene er opp til hvert enkelt elev.

• Oppgaver
Spesielt utvalgte oppgaver fra nettsiden er tatt med i +HEFTA. Oppgavene er nært knyttet til læringsmålene for emnet.

• Egenvurdering
På siste side i +HEFTA vurderer elevene egen innsats.

• Vurdering
Arbeidet elevene gjør i +HEFTA kan vurderes med "lav", "middels" eller "høy" kvalitet av lærer. Hver enkelt oppgave, eller hele heftet kan vurderes slik. Dette kan brukes både i underveisvurdering eller sluttvurdering.

Fra +Shop kan du bestille ulike abonnement .